Porady

Czy osoby chore na nowotwory mogą korzystać z rehabilitacji uzdrowiskowej?

Nie ma racjonalnych powodów, które uzasadniałyby wątpliwości i obawy wobec możliwości rehabilitacji uzdrowiskowej chorych na nowotwory. O ile realizacja programów treningu fizycznego w warunkach uzdrowiskowych nie powinna budzić zastrzeżeń, to korzystanie z zabiegów przyrodoleczniczych (balneologia) musi być bardzo ostrożnie rozważone, tym bardziej, że brakuje też badań naukowych potwierdzających ich bezpieczeństwo w przypadku osób chorych na nowotwory.

Rehabilitacja uzdrowiskowa ma bardzo wiele zalet mogących istotnie wpłynąć na podniesienie jej jakości i efektywności. Realizacja rehabilitacji w warunkach uzdrowiska pozwala na jej dużą intensywność oraz pełną koncentrację na realizacji jej celów, umożliwia stosowanie specyficznych metod oraz lepszą kontrolę przebiegu rehabilitacji, co sprawia, że stanowi jej dawkę „uderzeniową”, podczas gdy rehabilitacja ambulatoryjna to dawka „podtrzymująca”. W ciągu 3 tygodni dobrze prowadzonej rehabilitacji uzdrowiskowej można uzyskać efekty kilku miesięcy rehabilitacji ambulatoryjnej. Uzdrowiskowy etap rehabilitacji charakteryzuje się stosunkowo łatwym dostępem i niskim kosztem, fizjologicznym charakterem działających bodźców, ich dobrą tolerancją i długotrwałymi efektami. Dlatego okres ten powinien mieć szczególne znaczenie w systemie organizacyjnym rehabilitacji, także u osób chorych na nowotwory. Oczywiście decyzja o korzystaniu z rehabilitacji uzdrowiskowej musi być zawsze podjęta w porozumieniu ze specjalistami, którzy ocenią jej potencjalne korzyści i ryzyko.

Tekst został zaczerpnięty z poradnika Moja Rehabilitacja wydanego przez Fundację Tam i z Powrotem, partnera kampanii ,,Wykorzystaj Czas na Życie”.
Cała treść poradnika dostępna na stronie:
www.programedukacjionkologicznej.pl