Porady

Czy rehabilitacja jest potrzebna osobom chorym na nowotwory?

Leczenie przeciwnowotworowe łączy się między innymi z dużym stresem, bólem, ograniczeniem aktywności fizycznej (niekiedy nawet z unieruchomieniem), które
zwiększają ryzyko powikłań, zwłaszcza krążeniowo-oddechowych, przedłużających leczenie, nasilających jego niepożądane objawy i zagrażających zdrowiu i życiu.

Zadaniem rehabilitacji jest bezpieczne przeprowadzenie osób leczonych z powodu nowotworów przez ten okres. Należy podkreślić, że jej metody są najbardziej skuteczne w zapobieganiu tym powikłaniom Następstwa leczenia nowotworów powodują często znaczne ograniczenie aktywności życiowej i utrudniają, opóźniają lub wręcz uniemożliwiają powrót do normalnego życia. Wynika to między innymi
z dużego spadku aktywności i sprawności fizycznej oraz zmęczenia, które jest jednym z dominujących objawów leczenia nowotworów. Kolejnym zadaniem rehabilitacji jest wspomaganie jak najszybszego powrotu do pełnej aktywności życiowej oraz uzyskania całkowitej niezależności i samodzielności. Rehabilitacja – zwłaszcza ćwiczenia fizyczne – ma jeszcze jedno bardzo ważne zadanie, jakim jest wspomaganie leczenia nowotworów. Ćwiczenia fizyczne powodują – między innymi – wzrost odporności organizmu oraz poprawę stanu psychicznego, co ma istotne znaczenie w skutecznym leczeniu nowotworów.

Tekst został zaczerpnięty z poradnika Moja Rehabilitacja wydanego przez Fundację „Tam i z Powrotem”, partnera kampanii ,,Wykorzystaj Czas na Życie”.
Cała treść poradnika dostępna na stronie:
www.programedukacjionkologicznej.pl