Porady

Jak bezpiecznie przetrwać chemioterapię?

Chemioterapia może być przyczyną uszkodzenia wielu narządów i układów oraz nieprzyjemnych i uciążliwych następstw (np. nudności, wymioty, zaparcia i biegunki). Osoby poddane chemioterapii zwykle ograniczają swoją aktywność fizyczną.
Z badań wynika, że wykonują one tylko około 6500 kroków dziennie, co jest jednoznaczne z niską aktywnością fizyczną sprzyjającą rozwojowi powikłań
i zmniejszającą skuteczność leczenia przeciwnowotworowego.

Rehabilitacja – zwłaszcza ćwiczenia fizyczne – może zapobiegać lub zmniejszać uszkodzenie mięśnia serca i naczyń krwionośnych, układu oddechowego, nerwowego, pokarmowego i szpiku kostnego. Rehabilitacja łagodzi także objawy chemioterapii: ból, nudności i wymioty oraz zaparcia i biegunki. Podczas chemioterapii stosuje się trwające 4-6 tygodni programy ćwiczeń fizycznych składające się z ćwiczeń wytrzymałościowych, których intensywność dobierana jest na podstawie wyniku próby wysiłkowej i relaksacyjnych uzupełnionych różnymi formami masażu. Ich częstość i czas trwania dostosowywany jest indywidualnie według stanu osoby rehabilitowanej.

Podczas chemioterapii najczęściej stosuje się ćwiczenia wytrzymałościowe
o charakterze interwałowym ze względu na ograniczenie możliwości wysiłkowych
i uczucie zmęczenia, które jest powszechnym objawem leczenia nowotworów złośliwych Podczas chemioterapii można także stosować trening siłowy
o intensywności od 30 do 70% jednokrotnego maksymalnego powtórzenia (największy ciężar, który można pokonać jeden raz – np. jeżeli maksymalny ciężar, który można podnieść jeden raz wynosi 10 kg, to zakres obciążenia podczas ćwiczeń będzie wynosił od 3 do 7 kg).

Tabela. Poziomy intensywności treningu wytrzymałościowego

Tekst został zaczerpnięty z poradnika Moja Rehabilitacja wydanego przez Fundację Tam i z Powrotem, partnera kampanii ,,Wykorzystaj Czas na Życie”.
Cała treść poradnika dostępna na stronie: www.programedukacjionkologicznej.pl