Wydarzenia

Podsumowanie spotkania w Pałacu Prezydenckim z okazji Dnia Kobiet

Spotkanie otworzyła Para Prezydencka. W swoim przemówieniu Prezydent Andrzej Duda złożył życzenia przybyłym Paniom, wyraził podziw dla ich wrażliwości i siły, które w sytuacji choroby pomagają zjednoczyć siły, aby walczyć o zdrowie, i życie oraz zadeklarował chęć pomocy w rozwiązywaniu trudnych problemów dotyczących systemu opieki nad chorymi. Podkreślił również, że jako Prezydent posiada kompetencje ustawodawcze.

Głos zabrała Gospodyni spotkania Pani Prezydentowa Agata Kornhauser-Duda, deklarując swoje zrozumienie dla kobiet dotkniętych chorobą i wsparcie dla inicjatyw, mających na celu edukację i pomoc dla chorych i ich rodzin.

Spotkanie poprowadziła Prezes Fundacji „Żyjmy Zdrowo” – Iwona Schymalla, organizatorka kampanii „Wykorzystaj czas na życie”.

W dyskusji udział wzięły przedstawicielki środowiska medycznego: dr n. med. Elżbieta Senkus-Konefka, dr n. med. Agnieszka Jagiełło-Gruszfeld, dr n. med. Barbara Radecka oraz prof. dr hab. n. med. Maria Litwiniuk, psycholog Maria Rotkiel; przedstawicielki organizacji pacjentów (Federacja Stowarzyszeń Amazonki, Polskie Amazonki Ruch Społeczny, Fundacja Rak’n’Roll, Amazonki Stowarzyszenie Warszawa-Centrum, Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych, Fundacja Omea Life) oraz zaproszone kobiety zmagające się z zaawansowanym rakiem piersi, bohaterki filmu dokumentalnego „Chce mi się żyć” – zrealizowanego w ramach kampanii „Wykorzystaj czas na życie”: Beata Stempniewicz, Jolanta Goińska, Jolanta Werner, Małgorzata Bażant, a także Adrianna Raczkowska, które właśnie zorganizowały grupę wsparcia dla pacjentek, zmagających się obecnie z podobnym problemem. Pomoc będzie udzielana poprzez stronę www.wykorzystajczasnazycie.pl

Gościem specjalnym była znana sportsmenka Irena Szewińska, która także zmagała się z rakiem piersi. To właśnie Pani Irena podniosła w dyskusji niezwykle ważny aspekt dostępu do nowoczesnych terapii onkologicznych. Wiele miejsca w dyskusji poświęcono emocjom i sile wsparcia w chorobie onkologicznej. Zwrócono również uwagę na rolę bliskich – doskonale ujętą w filmie dokumentalnym „Chce mi się żyć” w reżyserii Atheny Sawidis, również obecnej w Pałacu Prezydenckim. Dyskusja pokazała, jak wiele nierozwiązanych problemów dotyczy chorych z rakiem piersi w Polsce, jak różna jest perspektywa i potrzeby pacjentek z pierwotnym, i z zaawansowanym rakiem piersi. Dlatego niezbędne jest pogłębienie tych rozmów i doprowadzenie do koniecznych zmian systemowych w opiece nad chorymi – szczególnie z zaawansowanym rakiem piersi.