Porady

Zaawansowany rak piersi – wciąż nierozwiązany problem

Środki wydatkowane z budżetu państwa na profilaktykę i leczenie raka piersi są ogromne. Jednak wciąż niezaspokojone są potrzeby terapeutyczne chorych z zaawansowanym rakiem piersi. Te chore pozostają na marginesie opieki zdrowotnej państwa. Sytuacja pacjentek z zaawansowanym rakiem piersi w Polsce wymaga w dalszym ciągu zmian systemowych oraz wypracowania niezbędnych rozwiązań, które usprawnią opiekę nad tymi […]

czytaj więcej

O zaawansowanym raku piersi – rozmowa z prof. dr hab. n. med. Maciejem Krzakowskim

O zaawansowanym raku piersi – rozmowa z prof. dr hab. n. med. Maciejem Krzakowskim

czytaj więcej

Zaawansowany rak piersi – bardzo szczególny rak

Wywiad z dr n. med. Agnieszką Jagiełło-Gruszfeld, Klinika Nowotworów Piersi i Chirurgii Rekonstrukcyjnej w Centrum Onkologii w Warszawie

czytaj więcej

Wskazówki dla osób opiekujących się chorymi na nowotwory

Bądź świadom, że choroba nowotworowa wymusza przynajmniej częściową zmianę nawyków żywieniowych, co może znacząco wpływać na samopoczucie i pogarszać jakość życia. Nie zmuszaj chorego do spożywania porcji jedzenia przekraczających jego możliwości, zwłaszcza, gdy cierpi on z powodu jadłowstrętu. Nie sprzyja to poprawie jego stanu odżywienia, jest natomiast częstą przyczyną napięć w relacjach chory-rodzina. Może powodować […]

czytaj więcej

Rekonstrukcja piersi

Kobieta, po mastektomii, może zdecydować się na operację odbudowania piersi (rekonstrukcja). Zamiast rekonstrukcji piersi, może zdecydować się na noszenie sztucznej piersi, wypychanie stanika lub nie podejmowanie żadnych działań. Rekonstrukcja piersi może być wykonana w czasie przeprowadzenia operacji amputacji lub później. Jeżeli radioterapia stanowi część planu leczenia, niektórzy lekarze będą sugerowali zaczekanie do zakończenia radioterapii. Jeśli rozważasz […]

czytaj więcej

Radzenie sobie ze swoimi emocjami

Opiekując się osobą chorą możesz doświadczać wielu emocji. Niektóre z nich mogą być dla Ciebie nowe, szczególnie w stosunku do osoby, którą wspierasz, np. złość. Mogą również być bardzo silne i pojawiać się nagle. Emocje smutku, strachu, złości, bezradności w sytuacji trudnej mogą występować w sposób naturalny. Wielu wspierających porównuje to doświadczenie do przejażdżki kolejką […]

czytaj więcej

Radioterapia

Radioterapia wykorzystuje promieniowanie o wysokiej energii, aby zniszczyć komórki raka. Wpływa tylko na komórki w części ciała, na którą skierowane jest promieniowanie. Radioterapia może być stosowana po operacji, żeby zniszczyć komórki nowotworowe pozostałe w obszarze klatki piersiowej. Kobiety zwykle otrzymują radioterapię po operacji z zachowaniem piersi, ale jest ona podawana u części chorych także po mastektomii. […]

czytaj więcej

Orzecznictwo rentowe (świadczenia z ubezpieczenia społecznego – ZUS) – Świadczenie rehabilitacyjne

Prawo do świadczenia Świadczenie rehabilitacyjne przysługuje ubezpieczonemu, który po upływie okresu pobierania zasiłku chorobowego jest nadal niezdolny do pracy, a dalsze leczenie lub rehabilitacja rokują odzyskanie zdolności do pracy. Przysługuje ono przez okres niezbędny do przywrócenia zdolności do pracy, nie dłużej niż przez dwanaście miesięcy. Świadczenie nie przysługuje osobie uprawnionej do emerytury lub renty z […]

czytaj więcej

Opieka długoterminowa – ogólne informacje dla pacjentów

Opieka długoterminowa – ogólne informacje dla pacjentów W ramach ubezpieczenia zdrowotnego w NFZ pacjent może korzystać z wymienionych niżej usług w zakresie opieki długoterminowej: 1. Opieka paliatywna/hospicyjna, realizowana w: • hospicjach stacjonarnych, • hospicjach domowych, • poradniach medycyny paliatywnej, • na oddziałach medycyny paliatywnej, • na oddziałach dla przewlekle chorych. Warunkiem objęcia chorego opieką paliatywną […]

czytaj więcej

Nie musisz rezygnować z życia seksualnego

Nowotwór może wpłynąć na Twój wygląd, na samopoczucie i na to, ile masz energii. Kluczem do poprawy samopoczucia i akceptacji własnego ciała jest skoncentrowanie się na wszystkim, co pozytywne. Jeśli w trakcie leczenia skupisz się na swoich zaletach i mocnych stronach, zamiast na zmianach wywołanych nowotworem, poczujesz się bardziej atrakcyjna. Znajdź 15 minut, kiedy nikt […]

czytaj więcej